"КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА" - акустичен авторски музикален албум

 

"ВИСИНИТЕ ИЗМОРЯВАТ" - авторски музикален албум

 

"ЛЮБОВНА ЛИТУРГИЯ"- авторски музикален албум 

 

    

"МИГОВЕ" - авторски музикален албум

АВТОРСКИ ПЕСНИ - акустични версии

 

"БЕЛАЯ БЕРЕЗА" - музикален албум с руски песни

 

КАВЪР ВЕРСИИ - известни песни в мое изпълнение

 

Стари български естрадни песни

 

Стари шлагери и народни песни

 

Граничарски, военни, казармени, патриотични  и политически песни

 

Разни

 

Канал в YOUTUBE - https://www.youtube.com/user/KalinNaydenov        

Страница във Фейсбуук - https://www.facebook.com/kalin64/